mellom2permer referanser Det var denti' arbok nr 30 2020 Hans Olaf Heslien Lier Historielag 50 år Knut A Andersen bok bøker ombrekking design bok f image

Det var denti’ – Årbok 2020

Forfattere har ideer om hvordan en bok skal bli. Fagfolk vet hvordan de skal gjøre ideen til virkelighet.

En bok blir til mens man jobber med den. Underveis dukker det nesten alltid opp forbedringsmuligheter. Da trengs det fagfolk som får med forbedringene uten unødvendige forsinkelser og store kostnader.

Samarbeidet med Hans Olaf Heslien har vist at han har et godt grep på design, bildebehandling, ombrekking og kontakt med trykkerier, for bare å nevne noe.

Det oppleves trygt å samarbeide med Heslien om produksjon av bøker og andre trykksaker.

Med vennlig hilsen
Knut A. Andersen
Lier historielag

mellom2permer-referanser-Det-var-denti-arbok-nr-30-2020-Hans-Olaf-Heslien-Lier-Historielag-50-ar-Knut-A-Andersen-bok-boker-ombrekking-design
mellom2permer referanser Det var denti' arbok nr 30 2020 Hans Olaf Heslien Lier Historielag 50 år Knut A Andersen bok bøker ombrekking design bok