mellom2permer-referanser-Det-var-denti-arbok-nr-32-2022-Hans-Olaf-Heslien-Lier-Historielag

Det var denti’ – Årbøker

Årbøker 2021 og 2022

Hans Olaf i Mellom2permer er orientert om forslag på innhold og skriveprosessen underveis. Han har sluttført plassering av tekster, stått for layout, plassering av bilder mm, etter drøftinger med årbok-komiteen underveis. Vi har hatt et meget godt samarbeid med Hans Olaf, via innspill fra han, underveis i bokprosjektet.

Det føles derfor ekstra godt å ha en profesjonell part som Hans Olaf Heslien til hjelp med ombrekking. Han plasserer bilder og sørger på alle måter for at sluttproduktet blir så bra som mulig. Heslien er også proaktiv og kommer med tips og forslag underveis i prosessen.

For Årbok-komiteen i Lier Historielag

Torger Almaas, leder

Det var denti’ – Årbok nr. 32 – 2022
mellom2permer-referanser-Det-var-denti-arbok-nr-32-2022-Hans-Olaf-Heslien-Lier-Historielag-oppslag
Det var denti’ – Årbok nr. 32 – 2022
mellom2permer-referanser-Det-var-denti-arbok-nr-31-2021-Hans-Olaf-Heslien-Lier-Historielag-1
Det var denti’ – Årbok nr. 31 – 2021