«Lier under andre verdenskrig» og Lierkalenderen for 2021 skal også selges her:

Spar Holsfjorden 4.- 5. desember 2020.
Fosskvartalet 4. og 5. desember, samt 11. og 12. desember 2020.

Vi ønsker betaling med Vipps for å redusere smitterisiko.

Forfatteren signerer boka i Fosskvartalet, Lierbyen lørdag 5. desember, fredag 11. desember og lørdag 12. desember. 
Alle dager fra kl 11 til kl 14.

Overskudd av salget går til Lier historielag.

Link til Lier historielag

 

Forfatteren skriver:

I bokens åpning drar vi deg inn i den skjebnesvangre dagen i Lier, tirsdag 9. april 1940. Deretter ledes du videre inn i historien helt til frigjøringen med festdagene i mai 1945 og det etterfølgende oppgjøret.  

På reisen gjennom disse fem årene kan du lese om krigshandlinger, motstandskamp og virksomheten på «den andre siden», men mest om hvordan lokalsamfunnet fungerte under krigens mange forordninger, påbud og forbud. Vi viser hvilke virkninger disse begrensningene førte til for administrasjonen av kommunen og for livet i liersamfunnet med blikket rettet mot skoler, organisasjoner, foreninger, kulturliv, kirke, landbruk, industri, transport, service, helse og omsorg …   

Boken gis ut i forbindelse med to markeringer i 2020: Det er 75 år siden frigjøringen og 50 år siden Lier Historielag ble stiftet.