Mellom2permer takker Lier Historielag for oppdraget!

 

Gratulerer til forfatter John Willy Jacobsen og Lier historielag med en flott og ikke minst viktig bok! 

Mellom2permer takker for oppdraget med å sette den sammen.

Boka selges nå hos Oves Rammeverksted, Lierbyen og på Servicetorget i rådhuset Lier Kommune.

 

 

Forfatteren skriver:

I bokens åpning drar vi deg inn i den skjebnesvangre dagen i Lier, tirsdag 9. april 1940. Deretter ledes du videre inn i historien helt til frigjøringen med festdagene i mai 1945 og det etterfølgende oppgjøret.  

På reisen gjennom disse fem årene kan du lese om krigshandlinger, motstandskamp og virksomheten på «den andre siden», men mest om hvordan lokalsamfunnet fungerte under krigens mange forordninger, påbud og forbud. Vi viser hvilke virkninger disse begrensningene førte til for administrasjonen av kommunen og for livet i liersamfunnet med blikket rettet mot skoler, organisasjoner, foreninger, kulturliv, kirke, landbruk, industri, transport, service, helse og omsorg …   

Boken gis ut i forbindelse med to markeringer i 2020: Det er 75 år siden frigjøringen og 50 år siden Lier Historielag ble stiftet.