mellom2permer referanser Øverskogen Skole 100 år jubileumsbok lokal historie gamle notater fotografier

Øverskogen skole 100 år

Når en jubileumsbok for en skole skal skrives, skal historier fra en rekke personer samles.

Folk sitter på de utroligste historier. Det kreves god struktur for å binde dette til en sammenhengende historie og ikke kun «lage en oppslagstavle».  

Kjennskapen til historiene ifra styret og bidragsytere har helt klart hjulpet og resultatet vi har vært så heldige å sitte igjen med er krydret med lokal historie og blitt foreviget med gamle notater og fotografier. Dette har blitt sammensatt til en ryddig og lettlest bok. Takk til Mellom2permer. 

Med vennlig hilsen
Tom Andre Skjeggerud
Styret i Øverskogen Vel