Ombrekking av bøker Vi setter tekst bilder og andre grafiske elementer sammen til en bokfil klar for trykking

Trykking


Når vi er ferdige med bokomslaget og ombrekkingen, har satt opp alle sidene i boka med tekst og bilder og lest satskorrektur er det bare trykking igjen. Prisen for trykking gir vi på forespørsel, da denne avhenger av formatet på boka, antall sider, hva slags innbinding vi velger, om vi går for harde eller myke permer, papirtype- og tykkelse. Hvis du ønsker noen form for spesiell etterbehandling kan dette også innvirke på prisen, som også gis på forespørsel.

Skanning

Les mer

Bilderedigering

Les mer

Manusgjennomgang

Les mer

Språkvask

Les mer

Korrekturlesing

Les mer

Ombrekking

Les mer

Satskorrektur

Les mer

Bokomslag

Les mer

Innbinding

Les mer

Trykking

Les mer

Etterbehandling

Les mer

Kontakt oss