Personvernerklæring / Behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for BOKFORLAGET MELLOM2PERMER AS med websiden mellom2permer.no og M2P digitalisering med websiden m2p.no. BOKFORLAGET MELLOM2PERMER AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på disse nettsidene.

Personopplysninger som behandles

BOKFORLAGET MELLOM2PERMER AS vet hvor viktig det er med integritet for våre kunder, og målet med denne erklæringen er å gi deg en tydelig beskrivelse av hvordan vi samler inn, bruker, viser, overfører og lagrer opplysningene dine, slik at du føler deg sikker på at personopplysningene dine er i trygge hender.

Informasjon som innhentes: 

Fornavn, etternavn, telefon nummer, e-postadresse samt eventuelt forenings navn / firmanavn. Det samles ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Hvordan informasjon innhentes?

Nettstedene samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider og via telefon og e-post. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Formålet med informasjonen som innhentes

For å kunne sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig.

Hvem behandler dine personopplysninger / Utlevering av informasjon til tredjepart

Våre ansatte behandler dine personopplysninger i sitt daglige virke, for å kunne levere våre tjenester. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres kun nødvendige opplysninger også til våre samarbeidspartnere.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på post@mellom2permer.no. Informasjon slettes automatisk av BOKFORLAGET MELLOM2PERMER AS etter 3 år.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved et kontinuerlig IT-sikkerhetsarbeid gjennom brannmurer, antivirusprogram og fokus på trygge lagringssystemer.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

E-post: post@mellom2permer.no

BOKFORLAGET MELLOM2PERMER AS og M2P digitalisering
Øverskogveien 4
3410 Sylling