Takk til våre kunder for referanser

Lier historielag

Lier Historielag har gjennom mange år gitt ut ei årbok med lokalhistoriske artikler. Boka distribueres til våre ca. 580 medlemmer og legges også ut for salg. I 2017, sto vi i en vanskelig situasjon.

Hva skulle vi gjøre nå? Hvem kunne overta et slikt profesjonelt arbeid? Vi tok kontakt med Hans Olaf Heslien, som for øvrig er medlem av Lier Historielag, og spurte om han kunne tenke seg å overta. Han hadde den gangen designet et annet historisk hefte, så noe erfaring hadde han. Vi var glade da han bekreftet at han skulle hjelpe oss. Da hadde han også skaffet seg et mer avansert dataprogram.

Han har nå designet og brukket om tre årbøker for oss, 2017, 2018 og 2019, med et resultat vi er meget godt fornøyd med. I tillegg til det faglige, har han et lunt og behagelig vesen og er veldig hyggelig å samarbeide med. Vi kan derfor gi ham vår beste anbefaling.

John Willy Jacobsen 
Årbokredaktør og lokalhistorisk forfatter

Thor Sørli
Leder Lier Historielag årene 2011-2020

Øverskogen VEL

Når jubileumsbok for en skole og ikke minst ei hel bygd skal skrives, skal historier samles fra en rekke personer.

Folk sitter på de utroligste historier, som fortelles med glede men det kreves det god struktur for å binde dette til en sammenhengende historie og ikke kun «lage en oppslagstavle».

Kjennskapen til historiene ifra styret og bidragsytere har helt klart hjulpet og resultatet vi har vært så heldige og sitte igjen med er krydret med lokal historie og blitt foreviget med gamle notater og fotografier.

Dette har blitt sammensatt til en ryddig og lettlest bok, mellom to sorte permer.

Styret har i senere tid også hatt bistand til både nettside og brosjyrer ifra Hans Olaf.

Tom Andre Skjeggerud
Styrets leder
Øverskogen Vel

Sande Sportsklubb

Jubileumsbok og magasin

Forfattere har ideer om hvordan en bok skal bli. Fagfolk vet hvordan de skal gjøre ideen til virkelighet.

Sande Sportsklub har ved 2 anledninger samarbeidet med Mellom2permer, og begge gangene har vi vært svært godt fornøyde med arbeidet som har vært levert.

Team Sande hadde 25-års jubileum som gruppe i 2020, og i den anledning ble det laget en jubileumsbok. 

Vi var så godt fornøyde med resultatet at da hovedstyret i 2021 bestemte seg for å lage et magasin for å presentere alle gruppene i klubben, var for oss en selvfølge å samarbeide med Mellom2permer igjen.

Vi takker for samarbeidet og ser frem til å jobbe sammen på fremtidige utgivelser.

Med vennlig hilsen
Sven-Ove Johansen
Daglig leder Sande Sportsklubb

Lier under andre verdenskrig

Lier Historielag har i flere år hatt meget godt samarbeide med Heslien, og har etter hvert fått god erfaring med han, både som designer og ombrekker.

Han har hittil stått for arbeidet med fire av våre årbøker og sist, men ikke minst, den omfattende boka i stort format «Lier under andre verdenskrig».

Dette var et meget krevende arbeide. I arbeidet samarbeidet Heslien meget godt med forfatter John Willy Jacobsen. Boka ble gitt ut i slutten av november 2020 i et opplag av 1000. Boken ble utsolgt før jul og det er besluttet å trykke opp et nytt opplag. Heslien er også engasjert i dette arbeidet. Han er lett å samarbeide med og har et våkent øye spesielt for gode løsninger i bearbeiding av bilder. Heslien har også vært engasjert til å «promotere» boken på facebook-sidene til Lier Historielag. Både forfatter John Willy Jacobsen og Lier Historielag kan gi Heslien de beste anbefalinger.

Med vennlig hilsen på vegne av styret 
Svein Marfi
Lier historielag

Lier historielag

Forfattere har ideer om hvordan en bok skal bli. Fagfolk vet hvordan de skal gjøre ideen til virkelighet.

En bok blir til mens man jobber med den. Underveis dukker det nesten alltid opp forbedringsmuligheter. Da trengs det fagfolk som får med forbedringene uten unødvendige forsinkelser og store kostnader.

Samarbeidet med Hans Olaf Heslien har vist at han har et godt grep på design, bildebehandling, ombrekking og kontakt med trykkerier, for bare å nevne noe.

Det oppleves trygt å samarbeide med Heslien om produksjon av bøker og andre trykksaker.

Knut A. Andersen
Redaktør av årboka 2020