Spørsmål og svar, samt ord og uttrykk

Å få antatt bøker hos et av de tradisjonelle forlagene er selvsagt mulig, men ofte vanskelig. Det varierer hvor lang tid det tar å få svar og det er kun noen få prosent sjans for å få utgitt boka. Trenden blant forfattere er å benytte et selvpubliseringsforlag, som Mellom2permer. Forfattere som tidligere har fått antatt bøker hos de store forlagene har begynt å gå over til dette. Du må stå for markedsføring selv men til gjengjeld beholder du rettighetene og hele overskuddet selv.

Det er helt kostnadsfritt å ta en prat om bokprosjektet ditt og også å motta tilbud. 

Det er ingen binding før tilbud er akseptert og kontrakt er skrevet.

For å komme lavest mulig i pris er det viktig at vi jobber systematisk. Vi velger et system sammen som gjør prosessen ryddig og effektiv. Du vil sende oss et ferdigskrevet manus og bilder i form av filer. Det kan leveres på minnepenn, eller sendes via “send filer” på hjemmesiden vår. Du vil få en online link så du kan følge med på oppstarten så vi blir enige om format, fonter osv. Du vil få tips av oss hvordan dette foregår i tilbudsprosessen. Vi gjør det enkelt. Det enkle er som regel det beste. 

Det er mange ting som spiller inn for hva boka vil koste.

Å velge mykbind reduserer prisen i forhold til hardbind. Antall sider og størrelse på boka. Papirkvalitet har noe å si. Antall bilder og illustrasjoner har innvirkning på prisen, for å nevne noe. 

Vi har spesifisert priser etter hvilke tjenester du ønsker å ha med i vår prisliste. Her har vi også tatt med noen priseksempler. 

Når vi skal beregne antall sider og pris går vi etter antall tegn med mellomrom som hovedregel og noen ganger etter antall ord, samt antall bilder og illustrasjoner.

Til prisliste og priseksempler

 

Ikke alltid.

Som hovedregel skal merverdiavgift legges på når du som kunde har et organisasjonsnummer eller / og du skal selge bøkene kommersielt.

Det spiller ingen rolle hvilken fonttype du velger når manus skrives. Det har heller ikke noe å si hvilken størrelse du benytter. Når vi får ditt manus vil vårt grafiske program gjøre om teksten i manus til den fonttypen, størrelsen og med den linjeavstand vi sammen kommer frem til automatisk.

Vi trykker hardcover, softcover, i det formatet og med den papirtykkelsen du ønsker. Vi finner frem til det riktige for deg mht hva slags bok dette er og hvor stort opplag du ønsker og i forhold til hvor stort budsjett du har.

Vi trykker også bøkene for deg. Vi har et meget godt samarbeid med et lokalt trykkeri, men benytter også av og til andre trykkerier dersom det er hensiktsmessig pga pris eller andre forhold. 

ISBN er en forkortelse for “International Standard Book Number”. Det er et internasjonalt system for nummerering av bøker, for å sikre entydig identifikasjon av publikasjoner. Dette anbefales å ha på bokas bakside. Dette hjelper deg med.

ISSN er en forkortelse for “International Standard Serial Number” og hjelper til med å identifisere en trykt utgave av periodisk karakter. Det kan f.eks være en bok som kommer ut med jevne mellomrom, som f.eks en årbok. Skal det være med bilder som har fått flekker eller kanskje er for mørke? Kanskje de er brettet og fått riper? Vi kan forbedre de. 

Trykkeriet vil kjøre ut ett eksemplar for gjennomgang før hele opplaget trykkes dersom du ønsker dette. Dette er inkludert i prisen. Dersom du ønsker prøveeksemplar i flere omganger vil dette få en liten kostnad.

Innsalget av boka kan starte lenge før den er ferdig trykket. Noen velger å opprette en facebookside og markedsfører boka på den måten. Andre lager en egen nettside. Fordelen med facebook er at dette er mer levende enn en statisk nettside, og man har mulighet til å  kjøre annonsekampanjer herfra. 

Du er velkommen til å ta kontakt med oss