Spørsmål og svar

Hvorfor selvpubliseringsforlag?

Å få antatt bøker hos et av de tradisjonelle forlagene er selvsagt mulig, men ofte vanskelig. Det varierer hvor lang tid det tar å få svar og det er kun noen få prosent sjans for å få utgitt boka. Trenden blant forfattere er å benytte et selvpubliseringsforlag, som Mellom2permer. Forfattere som tidligere har fått antatt bøker hos de store forlagene har begynt å gå over til dette. Du må stå for markedsføring selv men til gjengjeld beholder du rettighetene og hele overskuddet selv.

Koster det noe å få tilbud?

Det er helt kostnadsfritt å ta en prat om bokprosjektet ditt og også å motta tilbud. 

Når binder jeg meg til Mellom2permer?

Det er ingen binding før tilbud er akseptert og kontrakt er skrevet.

Hvordan samarbeider vi?

For å komme lavest mulig i pris er det viktig at vi jobber systematisk. Vi velger et system sammen som gjør prosessen ryddig og effektiv. Du vil sende oss et ferdigskrevet manus og bilder i form av filer. Det kan leveres på minnepenn, eller sendes via «send filer» på hjemmesiden vår. Du vil få en online link så du kan følge med på oppstarten så vi blir enige om format, fonter osv. Du vil få tips av oss hvordan dette foregår i tilbudsprosessen. Vi gjør det enkelt. Det enkle er som regel det beste. 

Hva bestemmer prisen på boka?

Det er mange ting som spiller inn for hva boka vil koste.

Å velge mykbind reduserer prisen i forhold til hardbind. Antall sider og størrelse på boka. Papirkvalitet har noe å si. Antall bilder og illustrasjoner har innvirkning på prisen, for å nevne noe.

Vi har spesifisert priser etter hvilke tjenester du ønsker å ha med i vår prisliste. Her har vi også tatt med noen priseksempler.

Når vi skal beregne antall sider og pris går vi etter antall tegn med mellomrom som hovedregel og noen ganger etter antall ord, samt antall bilder og illustrasjoner.

Til prisliste og priseksempler

Blir det fakturert merverdiavgift?

Det er momsfritak på trykking av bøker når du som kunde ikke betaler faktura fra et foretak med organisasjonsnummer og når boka ikke skal selges kommersielt. Øvrige tjenester er momspliktige.

Hvilken fonttype skal jeg benytte?

Det spiller ingen rolle hvilken fonttype du velger når manus skrives. Det har heller ikke noe å si hvilken størrelse du benytter. Når vi får ditt manus vil vårt grafiske program gjøre om teksten i manus til den fonttypen, størrelsen og med den linjeavstand vi sammen kommer frem til automatisk.

Innbinding og format

Vi trykker hardcover, softcover, i det formatet og med den papirtykkelsen du ønsker. Vi finner frem til det riktige for deg mht hva slags bok dette er og hvor stort opplag du ønsker og i forhold til hvor stort budsjett du har.

Hvor trykkes bøkene?

Det kommer blant annet an på hva slags innbinding vi velger til din bok. F.eks mykbind med limfrest rygg trykkes som regel lokalt, mens hardbind med sydd rygg ofte trykkes i utlandet. Vi forsøker å tenke på miljøet og legge trykkingen til Norge, men det har også et kostnadsaspekt som vi finner ut av sammen.

ISBN / ISSN

ISBN er en forkortelse for “International Standard Book Number”. Det er et internasjonalt system for nummerering av bøker, for å sikre entydig identifikasjon av publikasjoner. Dette anbefales å ha på bokas bakside. Dette hjelper deg med.

ISSN er en forkortelse for «International Standard Serial Number» og hjelper til med å identifisere en trykt utgave av periodisk karakter. Det kan for eksempel være en bok som kommer ut med jevne mellomrom, som f.eks en årbok. 

Dypetsing

Dypetsing, eller friskjæring, som det også heter, betyr å klippe ut et objekt på et bilde. Å fristille objektet uten bakgrunn inne i boka, eller på omslaget gir en flott effekt når det gjøres på riktig måte. Teknikken gjøres i et bildebehandlingsprogram som for eksempel Photoshop.

Får jeg se et prøveeksemplar?

Trykkeriet vil kjøre ut ett eksemplar for gjennomgang før hele opplaget trykkes dersom du ønsker dette. Dette er inkludert i prisen. Dersom du ønsker prøveeksemplar i flere omganger vil dette få en liten kostnad

Hvordan markedsføre boka?

Innsalget av boka kan starte lenge før den er ferdig trykket. Noen velger å opprette en Facebook side og markedsfører boka på den måten. Andre lager en egen nettside. Fordelen med Facebook er at dette er mer levende enn en statisk nettside, og man har mulighet til å  kjøre annonsekampanjer herfra. 

Flere spørsmål?