mellom2permer referanser Lier under andre verdenskrig

Lier under andre verdenskrig

Lier Historielag har i flere år hatt meget godt samarbeide med Heslien, og har etter hvert fått god erfaring med han, både som designer og ombrekker.

Han har hittil stått for arbeidet med fire av våre årbøker og sist, men ikke minst, den omfattende boka i stort format «Lier under andre verdenskrig».

Dette var et meget krevende arbeide. I arbeidet samarbeidet Heslien meget godt med forfatter John Willy Jacobsen. Boka ble gitt ut i slutten av november 2020 i et opplag av 1000. Boken ble utsolgt før jul og det er besluttet å trykke opp et nytt opplag. Heslien er også engasjert i dette arbeidet. Han er lett å samarbeide med og har et våkent øye spesielt for gode løsninger i bearbeiding av bilder. Heslien har også vært engasjert til å «promotere» boken på facebook-sidene til Lier Historielag. Både forfatter John Willy Jacobsen og Lier Historielag kan gi Heslien de beste anbefalinger.

Med vennlig hilsen på vegne av styret
Svein Marfi
Lier historielag

Lier Historielag John Willy Jacobsen Hans Olaf Heslien