sylling skole 100 år klassebilder 2

Sylling skole 100 år

Sylling skole 100 år – Klassebilder

I 2021 fylte Sylling skole 100 år. I den forbindelse samlet jeg alle klassebildene det var mulig å få tak i, og navn på personer på bildene. Jeg avfotograferte bildene selv, og skrev alle navnene i et word dokument (omgjort til pdf). Hele mappen med 158 bilder og dokumentet med alle navn, samt innledning overleverte jeg til Hans Olaf Heslien.

I samarbeid med meg satte han det hele sammen på en fin måte, laget en fin ramme rundt hver side, og utformet en tiltalende forside. Boken ble veldig godt mottatt!

Jeg anbefaler andre å bruke Mellom2permer dersom de leter etter noen til å utføre et slikt arbeid.

Med vennlig hilsen på vegne av styret
Frances Lütken