mellom2permer referanser Det var denti' arbok nr 28 2018 Hans Olaf Heslien Lier Historielag Thor Sørli John Willy Jacobsen

Det var denti’ – Årbøker

Lier Historielag har gjennom mange år gitt ut ei årbok med lokalhistoriske artikler.

Produksjonen av boka er et dugnadsarbeid, både fra forfatter og designer/ombrekkers side. Boka distribueres til våre ca. 580 medlemmer og legges også ut for salg. I årene 2008 – 2016 hadde vi vår faste designer som i alle årene gjorde en solid jobb for oss. Da han døde i 2017, sto vi i en vanskelig situasjon. Hva skulle vi gjøre nå? Hvem kunne overta et slikt profesjonelt arbeid?

Vi tok kontakt med Hans Olaf i Mellom2permer. Han har nå designet og brukket om tre årbøker for oss; årbok 2017, 2018 og 2019, med et resultat vi er meget godt fornøyd med. I tillegg til det faglige er han veldig hyggelig å samarbeide med.

Med vennlig hilsen
Thor Sørli
John Willy Jacobsen
Leder Lier Historielag Årbokredaktør og lokalhistorisk forfatter

Det var denti’ – Årbok nr. 29 – 2019
Det var denti’ – Årbok nr. 28 – 2018
Det var denti’ – Årbok nr. 27 – 2017