Ombrekking av bøker

Vi setter tekst, bilder og andre grafiske elementer sammen til en bokfil klar for trykking. Her gjøres selve layouten på innmaten av boka. Du får i ombrekkingsfasen via en online link følge med på prosessen og være med å påvirke designet på boka.

Hvis du sitter på et manus, enten det er påbegynt eller ferdig og ønsker en pris for å sette det sammen til en bok, så send det gjerne inn til oss med litt info hvor mange bilder, bildetekster og evnt. illustrasjoner og andre elementer som ønskes satt opp i boka. Det har mye å si for prisen for ombrekkingen hvor mye som skal med i tillegg til rent tekst i layouten. Ønsker du ikke sende fra deg manus, så holder det også å opplyse hvor mange tegn manuskriptet består av inkludert mellomrom.

Hvis du er interessert i å lese mer om hva dette består i kan du trykke her. Ombrekkingen er obligatorisk hos oss. 


Til prisliste