Mellom2permer referanser Sande Sportsklubb Jubileumsbok og magasin logo

Sande Sportsklubb

Sande Sportsklubb har ved 2 anledninger samarbeidet med Mellom2permer. Begge ganger, har vi vært svært godt fornøyde med arbeidet som er levert.

Team Sande hadde 25 års jubileum som gruppe i 2020, og i den anledning ble det laget en jubileumsbok. Ett bokprosjekt er omfattende da man skal samle inn stoff og bilder fra mange personer og arkiver, det skal skrives og settes opp på en lesbar måte.

Samarbeidet var meget bra, Mellom2permer hadde godt grep om design, bildebehandling og kontakt med trykkeri.

Vi var så godt fornøyde at da hovedstyret i 2021 bestemte seg for å lage ett magasin for å presentere alle gruppene i klubben, var det for oss en selvfølge å samarbeide med Mellom2permer igjen.

Vi takker for samarbeidet og samarbeider gjerne i fremtidige utgivelser av magasiner.

Vennlig hilsen
Sven-Ove Johansen
Daglig leder Sande Sportsklubb

Mellom2permer referanser Sande Sportsklubb Jubileumsbok og magasin logo